Etnik kökenin cinsel arzuyla ilgisi var mı Haberi
in

Etnik kökenin cinsel arzuyla ilgisi var mı Haberi

Kuzey Amerika Menopoz Topluluğu’nun yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırma kadınların yaşlandıkça cinsel isteklerinin azaldığına dair inanışın yanlış olduğunu ortaya koydu. Araştırma, kadınların cinsel isteklerinin azalması ya da artmasına etki eden bir diğer faktörün de ırk ve etnik köken olduğuna işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırma 15 yıl süresince 3 bin 200 kadın üzerinde yürütüldü.

Araştırmada katılımcıların çoğunun yaş almalarına rağmen cinsel hayata büyük değer verdiğinin görüldüğünü ve bunun anormal olmadığını belirten ekip lideri Doçent Doktor Holly Thomas, kadınların partnerleriyle açıkça konuşabiliyor olmalarının önemine dikkat çekti.

Geçmişteki birçok çalışmanın kadınların yaş ilerledikçe cinselliğe olan ilgilerinin azaldığını gösterdiğini belirten Thomas, bu durumun araştırma sırasında hastalarından edindiği bilgilerle örtüşmediğinin altını çizdi.

ORTA YAŞTA CİNSELLİK NE KADAR ÖNEMLİ

Amerikan toplumunda kadınların sağlığıyla ilgili kapsamlı bir saha çalışmasında elde edilen verileri analiz eden araştırmaya göre, cinselliğe atfedilen önem açısından kadınların hisleri üç farklı grupta toplanıyor.

Buna göre ilk gruptaki kadınlar geleneksel düşünce biçimi doğrultusunda kadınların yaş ilerledikçe cinsel isteklerinin azaldığı görüşünde. Bu gruptaki kadınlar, katılımcıların yüzde 28’lik bölümünü oluşturuyor.

Yüzde 27’lik ikinci grubun cinsellikle ilgili yaklaşımı ise ilk grubun tam tersi yönünde. Bu gruptaki kadınların geleneksel inanışın aksine cinsel isteklerinin azalmadığı, cinselliğin 40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlarında da…

Kaynak: Oda TV