TMMOB ve bağlı odalar tartışmalı proje Kanal İstanbul'a dava açtı Haberi
in

TMMOB ve bağlı odalar tartışmalı proje Kanal İstanbul’a dava açtı Haberi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve birliğe bağlı odalar tartışmalı Kanal İstanbul projesi için İstanbul’un anayasası sayılan çevre düzeni planının delinmesine karşı dava açtı. Bu planın şehri korumak için hazırlandığına dikkat çeken odalar projenin su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açağını vurguladı. Dilekçede plan değişikliğinin şehrin 2009 yılında onanan Çevre Düzeni Planı ile karşılaştırıldığında doğal alanların büyük ölçüde yok olduğunun açıkça görüldüğü anlatıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını delerek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti. İtirazlar da dikkat alınmamış, plan 22 Haziran’da onanmıştı. Bakalık tarafından yapılan bu çevre düzeni planı değişikliğine TMMOB ve bağlı odalar dava açtı. Dava dilekçesinde “Su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve tüm Trakya bölgesini gıda ve su hakkından mahrum bırakan; adeta bir ekolojik yıkım öngören dava konusu plan değişikliği ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ile kamu yararına aykırılık taşıdığından iptali istemiyle iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur” denildi. 

‘İPTAL EDİLMELİ’

Dilekçeye göre 2009 planında 11 bin 218 hektar olan tarım alanları, bu planlarla…

Kaynak: Cumhuriyet